Po co komu coaching?

13.03.2020

Martyna Lipka, Barbara Borowicz, Maciej Stopa

Choć coaching pojawił się stosunkowo dawno, to wciąż wzbudza mnóstwo kontrowersji. Jedni uważają, że jest to forma pracy nikomu nie potrzebna, inni natomiast czerpią z niej garściami. Słowo coach swoje korzenie ma w sporcie i oznacza trenera sportowego. Z czasem skuteczność tej metody spowodowała zainteresowanie również w innych dziedzinach życia. Badania z roku 2008 przeprowadzone w Chartered Institute for Professional Development, pokazują, że 99% respondentów zgadza się z tym, że coaching może przynieść organizacjom wymierne korzyści. 67% ocenia go jako „efektywny” lub „bardzo efektywny”.[1]

Coaching zakłada pracę dwóch osób, z czego Klient wykazuje chęć i zaangażowanie, a coach wysłuchuje i zadaje pytania. Coach nie ocenia i nie doradza. Dzięki wspólnemu zaufaniu tworzy się relacja coachingowa, która jest niezbędna dla właściwego przebiegu procesu coachingowego. Coaching to stawianie trudnych pytań. Pytań, które zburzą dotychczasowe strategie obronne człowieka i dotykają głęboko tego, co sami przed sobą czasem ukrywamy. Do zadań coacha należy także wydobycie zasobów, umiejętności czy kreatywności, które Klient ma już w sobie. Zaletą i korzyścią płynącą z coachingu jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, dlatego też coach nie rozpoczyna sesji z gotowym skryptem, którego ściśle się trzyma. Pozostaje w postawie otwartości i ciekawości na drugą osobę, nie kieruje się własnym życiem oraz własnymi zasadami. Coach podąża za klientem.

Coaching to praktyczna metoda, dzięki której ludzie mogą osiągać realne wyznaczone przez nich samych cele. Rezultaty często dotyczą zmiany postrzegania czy przekonań, ale także modyfikacji zachowania czy działania. Wachlarz wyzwań z którymi boryka się człowiek wciąż się poszerza w związku z rozwojem ludzkości. Należy pamiętać, że coaching to nie terapia! Coaching to głównie poruszanie się w teraźniejszości i przyszłości. Idąc na coaching człowiek przygotowuje się na zmiany, które sam następnie wprowadzi w swoje życie (lub nie), gdyż uświadomi sobie, że dotychczasowe działania były tylko szukaniem drogi na skróty.

Gdyby określić w największym skrócie czym jest coaching, można by powiedzieć, że to wspólna podróż, na którą Klient zaprasza coacha. Po co? Żeby przemieścić się z miejsca, w którym obecnie jest do miejsca, w którym chce być, w którym czuje się spełniony, spokojny i szczęśliwy, żeby móc skontaktować się ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami, aż wreszcie żeby zbliżyć się do swojego celu.

Photo by Ian Schneider on Unsplash[1] Wilczyńska J., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., Moc Coachingu, Gliwice 2013, s. 19